Profesjonalna pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

W leczeniu uzależnień bardzo ważna jest postawa chorego – bez jego całkowitej i świadomej zgody na leczenie nie ma co mówić o pełnym sukcesie. Chory powinien być przekonany o słuszności podejmowanych działań – terapia jest procesem skomplikowanym i niekiedy bardzo bolesnym, dlatego tak ważne jest, aby osoba uzależniona naprawdę chciała wyrwać się z zaklętego kręgu choroby. W tym trudnym procesie wspierają swoich klientów pracownicy (m.in. terapeuci i psychologowie) z cenionej kliniki Oaza. To dobre miejsce na zdrowienie!