Twój Czas

W ofercie centrum „Twój Czas” nie mogło zabraknąć psychoterapii dla dzieci. Szczegółowo zapoznać się z nią można na stronie http://twojczas-psychoterapia.pl/terapia-dzieci/ . Psychologowie zajmujący się problemami najmłodszych proponują, by rodzice brali udział w spotkaniach ze swoimi pociechami. Schorzenia najmłodszych dotyczą często całej rodziny. Rodzice powinni jak najlepiej je poznać i zrozumieć, a także dowiedzieć się, jakie środki wychowawcze w określonych sytuacjach stosować. Fachowcy z Centrum zapewniają zrozumienie, empatię, cierpliwość i świetną atmosferę podczas spotkań.