Filmy promocyjne najwyższej jakości i rozdzielczości

Filmy promocyjne, zdjęcia reklamowe, szeroko pojęty marketing – prywatny i terytorialny. Tymi zagadnieniami zajmuje się między innymi firma Dron Academy, która przy użyciu bezzałogowych statków UAV wykonuje takie zlecenia. Do każdego klienta firma podchodzi indywidualnie – przeprowadza rozmowę w celu zapoznania się z jak największą liczbą szczegółów, dokonuje rozpoznania terenu, na którym ma operować, a następnie profesjonalnie wykonuje zlecenie. Statki UAV pilotowane są przez wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą, dysponującą ważnymi licencjami wydanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.